Languages

O nas

Wspólna Polityka Rolna (WPR) potrzebuje fundamentalnej reformy. Każdego roku 57 miliardy, ponad 40% budżetu UE, są wydawane bez kreowania znaczącej wartości dla społeczeństwa.

W przyszłości, unijne pieniądze powinny promować europejskie dobra publiczne. To pozwoli nam lepiej chronić nasz klimat i środowisko, poprawić dobrostan zwierząt i stymulować wzrost ekonomiczny.

Ta strona jest źródłem dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani reformą wspólnej polityki rolnej: polityków, urzędników, aktywistów organizacji pozarządowych, dziennikarzy i obywateli. Celem jest wspieranie lepszego zrozumienia, co jest stawką i jak kształtować przyszłą WPR.

Edytorem jest Valentin Zahrnt. Jest ekonomistą w ECIPE, the European Centre for International Political Economy.

Share

Bookmark and Share

 

Expert Declaration

For an Ambitious Reform of the Common Agricultural Policy

A wake-up call for policy-makers to thoroughly reform the CAP. All European agricultural economists are invited to sign this declaration on-line.

Read the declaration

At your fingertips

CAP reform in a nutshell the case for CAP reform on one page
A Common Agricultural Policy for European Public Goods 2009 declaration by leading economists
The Single Farm Paymentexcellent critique by Stefan Tangermann
Who pays for farm income support?
member states' net contributions
Key data on the CAP expenditure for the main instruments
CAP visions by reform-oriented stakeholders

Recent posts

General posts

30.01.2014

New CAP - new editor

I have quit CAP work, and economics more generally. My thanks go to all those who have followed this site and with whom I had the pleasure to collaborate in the past.

I would be glad to hand over this site to a professor who supports bold CAP reform in line with the declarations posted on this site. Please contact me via email if you are interested.

(And please do not contact me with any questions about the CAP anymore.)

read more

General posts

17.02.2011

Expert knowledge and policy reform: Stephan von Cramon-Taubadel's rejoinder to Jean-Marc Boussard

Stephan von Cramon-Taubadel, Professor at the University of Göttingen, says that models are like maps: they are never entirely realistic but help us find the way. In the case of the post-2013 CAP, the reform path does not even depend on the traditional models because the main issue is not greater market orientation.

read more

Studies

09.02.2011

Direct Payments in the CAP post 2013

Stefan Tangermann (2011).

read more

General posts

28.01.2011

A comment on the ‘Guide to the CAP reform politics’ by Jean-Marc Boussard

Jean-Marc Boussard is a former director of the French agricultural research institute INRA and highly experienced in models of agriculture that incorporate uncertainty. Reacting to the recent ‘Guide to the CAP reform politics’, he raises important questions about what economists really know about agriculture and what kind of recommendations they can give with sufficient certainty. Readers are welcome to contribute short comments or longer responses (1-3 pages) in this debate that will be posted on this blog.

read more

Studies

27.01.2011

A Guide to CAP Reform Politics: Issues, Positions and Dynamics

Valentin Zahrnt (ECIPE), 2011.

read more

Wersja polska

Główne części tej strony, na temat Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), dostępne są w języku Włoskim i Polskim

Zagadnienia: Jaki wpływ ma WPR na różne polityczne cele, takie jak ochrona środowiska i klimatu? I jak te cele mogą zostać osiągniete w bardziej efektywny sposób?

Instrumenty Polityki: Na jakie środki przeznaczony jest budżet WPR? I jakie są resultaty tych indywidualnych środków?

Ponadto, dostępna na jest polska wersja deklaracji: Dla Ambitnej Reformy Wspólnej Polityki Rolnej, Deklaracja z roku 2010, do udziału w której wszyscy ekonomiści rolnictwa są serdecznie zaproszeni.

Wspólna Polityka Rolna dla Europejskich Dóbr Publicznych: Deklaracja z 2009 podpisana przez grupę czołowych ekonomistów rolnictwa

Świetny artykuł Prof. Stefana Tangermanna został przetłumaczony na język polski.

Prosimy o wsparcie w szerzeniu informacji o tej stronie w Polsce! Mogą to Państwo uczynić poprzez newsletter Państwa organizacji albo link na stronie internetowej.

Reforma WPR nie może być decyzją lobbystów w Bruskeli – obywatele powinni wiedzieć, jaka jest stawka i jak mogą sprawić, aby ich głosy zostały usłyszane.

Non-English studies

La Politique Agricole Commune : horizon 2014
Bruno Henry de Frahan et Rembert De Blander

Für eine zeitgemäße Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), 2009

EU-Agrarpolitik nach 2013
Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, 2010