Languages

Share

Bookmark and Share

 

Zagadnienia

Koniunktura Ekonomiczna
WPR zniekształca gospodarkę, wymaga dużych kosztów administracyjnych i szkodzi Europejskim interesom eksportowym
Uczciwa Konkurencja
różnice w poziomach i rodzajach subsydiów zakłócają konkurencję pomiędzy państwami członkowskimi
Dochody Gospodarstw
polityka społeczna powinna być skierowana do ubogich, a nie do rolników; nie powinna też być finansowana przez UE
Stabilność Dochodów Gospodarstw
rządowa stabilizacja dochodów nie prowadzi do samowystarczalności rolników, lepszym sposobem byłaby pomoc ubogim rolnikom w radzeniu sobie z ryzykiem
Rozwój Obszarów Wiejskich
rolnictwo jest zbyt ograniczone, aby promować wzrost na obszarach wiejskich, a rozwój wsi nie jest odpowiednim zadaniem dla UE
Środowisko
WPR nie finansuje w dostatecznym stopniu skutecznych programów rolno-środowiskowych
Klimat
WPR nie radzi sobie z łagodzeniem istotnego wpływu efektów klimatycznych na rolnictwo
Standardy Produkcji
europejscy rolnicy mają możliwość czerpania tylu korzyści, że nie potrzebują kompensacji za bardziej rygorystyczne standardy
Bezpieczeństwo Żywności w UE
Europa może produkować więcej i marnować mniej żywności, a jej niedostatek jest raczej mało prawdopodobny
Globalne Bezpieczeństwo Żywności
najlepszym sposobem zwalczania głodu jest inwestowanie w produkcję żywności i systemy zabezpieczenia społecznego w krajach rozwijających się, a nie finansowanie europejskich rolników
Integracja Europejska
marnotrawstwo i biurokracja WPR osłabiają wsparcie publiczne dla integracji europejskiej

Tu można znaleźć dyskusje na powiązane tematy, nie będące głównymi w debatach wokół reformy WPR (jakość żywności, GMO, biopaliwa).

Wszystkie zagadnienia zostały wsparte materiałem badawczym, zawierającym przegląd treści, wnioski i komentarze. Nazwiska autorów i organizacji mogą się przydać w przypadku poszukiwania ekspertów, zajmujących się poszczególnymi tematami.