Languages

Share

Bookmark and Share

 
  • Home>
  • Instrumenty Polityki

Instrumenty Polityki

Pierwszy filar
te subsydia zakłócają gospodarkę i marnują publiczne pieniądze bez dostarczania wartości dla społeczeństwa
Drugi filar
te subsydia mogłyby promować dobra publiczne, ale często robią to słabo albo wcale
Subsydia eksportowe
często szkodzą ubogim rolnikom za granicą i prowokują konflikty handlowe
Kwoty Mleczne
są niekompatybilne z podstawowymi zasadami gospodarki rynkowej
Taryfy celne
karzą europejską produkcję i sektory usługowe oraz są pretekstem dla protekcjonizmu na świecie